Publikacje

a.   Książki

b.   Redakcja tomów zbiorowych i numerów czasopism naukowych

 • Dąbrówka, A., Maryl, M., Wójtowicz, A., red. (2016) Teksty kultury uczestnictwa. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 454 strony.
 • (z Piotrem Mareckim) Cyfrowa piśmienność, Teksty Drugie 3 (152), 2015.
 • Nośnik jest przekazem, Teksty Drugie, 3 (146), 2014.
 • Nowa (?) filologia, Teksty Drugie, 2 (145), 2014.
 • Kultur@ literacka, Teksty Drugie, 6 (138), 2012.

c.    Rozdziały w książkach

 • Maryl M. (2017) „Centrum humanistyki cyfrowej – instrukcja obsługi” w: (w) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu. Red. Agnieszka Kluba i Magdalena Rembowska-Płuciennik, Warszawa: Wydawnictwo IBL, ss. 435-461. [PDF]
 • Maryl, M. (2016) „Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego” w: Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi. Anna Nasiłowska i Zdzisław Łapiński, Warszawa: Wydawnictwo IBL, ss.443-462. [PDF]
 • Maryl, M. (2016) „Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna” w: Metody badań online. Piotr Siuda. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, ss. 360-398. [PDF]
 • M. (2016) „Teksty – kultury – uczestnictwa (wstęp)” W: Teksty kultury uczestnictwa. Red. Dąbrówka, A., Maryl, M., Wójtowicz, A., Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, ss.9-20, doi: 10.18318/978-83-65573-14-8.1 [PDF]
 • M. (2016) „Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik” W: Teksty kultury uczestnictwa. Red. Dąbrówka, A., Maryl, M., Wójtowicz, A., Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, ss.85-110, doi: 10.18318/978-83-65573-14-8.5 [PDF]
 • Buchner A., Maryl M. (2016) “Nowi literaci. Warsztat twórczy blogerów w kontekście współczesnych przemian kultury literackiej” w: Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych. Red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Mecfal, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 33-51. [PDF]
 • Maryl, M. (2015) “Antropologia życia literackiego w internecie w perspektywie historii komunikacji” Kulturowa historia literatury, Red. A. Łebkowska, W. Bolecki, Warszawa: Wydawnictwo IBL, ss. 531-552. [PDF]
 • M (2015) “Convergence and Communication: Genre Analysis of the websites of Polish Writers” w: On-line/ Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, Eds. P. Gärdenfors, W. Powers, J. Płuciennik, M. Wróblewski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 189-208. [PDF]
 • Maryl, M. (2014) „Moderatorzy i amatorzy. Nowe instytucje życia literackiego w sieci” w: Literatura w mediach. Media w literaturze. III. Nowe wizerunki. Red. K. Taborska, W. Kuska, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s.29-51. [PDF]
 • Maryl, M. (2014) „Czytanie romansu online. Kolektywny odbiór literatury w Internecie” w: Tropy literatury i kultury popularnej. red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Warszawa: Wydawnictwo IBL, s.321-340. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) „Pozorne otwarcie hipertekstu. Model komunikacyjny hiperprozy.” w: e-polonistyka 2. Red. A, Dziak i S. J. Żurek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 154-166. [PDF]
 • Maryl, M. (2011) „Differences in literary reading from print versus computer screen. An empirical study” w: De stralende lezer. Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het lezen, Red. Frank Hakemulder. Delft: Eburon, s. 421-433. [PDF]
 • Maryl, M. (2009) „Antropologia odbioru literatury – zagadnienia metodologiczne”, w: Kultura w nauce o literaturze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora, t. IV, red. Balicki, B. Ryż i Emil Szczerbuk, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2009, s.61-88. [PDF]
 • Gumkowska, A., Maryl, M., Toczyski, P. (2009) „Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez IBL PAN i Gazeta.pl. w: Tekst w sieci 1. Danuta Ulicka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 285-309. [Raport z badania]
 • Maryl, M. (2009) „Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej”. W: Tekst (w) sieci 2. Red. Anna Gumkowska, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 83-92. [PDF]
 • Maryl, M. (2008) “Virtual Communities – Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature”. W: New Beginnings in the Study of Literature. Willie van Peer, Jan Auracher, Cambridge: Cambridge Scholars Publications, s. 390-406. [PDF]
 • Maryl, M. (2008) “The Apology of Popular Fiction. Everyday uses of literature in Poland”, w: Directions in Empirical Literary Studies. Red. S. Zyngier, M. Bortolussi, A. Chesnokova i J. Auracher, Amsterdam: John Benjamins 2008. [PDF]
 • Maryl, M. (2008) „«Piorun mściwe ostrzy strzały.» Wizja świata w exemplach barokowego kaznodziei Franciszka Kowalickiego SI” w: Skarby pilności. Materiały ze studenckiej konferencji naukowej poświęconej literaturze i kulturze baroku. Red. M. M. Kacprzak i P. Kozioł, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, ss. 64-72. [PDF]
 • Maryl, M. (2007) „Interpretator czy czytelnik? Projekt badań empirycznych nad stylami odbioru” w: Filozofia i etyka interpretacji, Red. A. Szahaj i A. Kola, Kraków: Universitas, s.155-167. [PDF]

d.   Artykuły w czasopismach recenzowanych

 • Maryl, M. (2017) “Kim są polscy humaniści cyfrowi?” Teksty Drugie 1 (163): 286-300. DOI: 10.18318/td.2017.1.24. [PDF]
 • Maryl, M., Niewiadomski, K. i Kidawa, M. (2016). “Teksty elektroniczne w działaniu: typologia gatunków blogowych” Zagadnienia Rodzajów Literackich 59(118):2, ss. 51-72. [PDF]
 • Maryl, M., Niewiadomski, K. and Kidawa, M. (2016). “Empirically Generated Typology of Weblog Genres”. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 18.2., June.
 • Maryl, M. (2015) „Kulturowa piśmienność: projekt badań totalnych kultury literackiej.” Teksty Drugie 3 (152): 9-30. [PDF] [Online]
 • Maryl, M. (2015) „F5: Refreshing Philology” Teksty Drugie Special Issue 1: 53-62.. DOI: 10.18318/td.2015.en.1.5
 • Maryl, M. (2014) „Fonograf Abrahama. W stronę archeologii literatury.” Teksty Drugie 3 (147): 179-193. [PDF]
 • Maryl, M. (2014) „Subnarracje metadanych.” Teksty Drugie 3 (147): 179-193. [PDF]
 • Maryl, M. (2014) „F5: odświeżanie filologii Teksty Drugie 2 (146): 9-20. [PDF]
 • Maryl, M. (2013) „Blog jako »dziennik elektroniczny«. Analiza genologiczna blogów pisarzy.” Zagadnienia Rodzajów Literackich 2 (112): 87-110. [PDF]
 • Maryl, M. (2013) „Sztuka czytania? Mieke Bal w teorii i praktyce” [The art of reading? Theory and practice of Mieke Bal] Teksty Drugie 4 (142): 312-326. [PDF]
 • Maryl, M., Niewiadomski, K. (2013) „Blog = Książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów.” Przegląd Humanistyczny 4 (439): 83-90. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) “The Anthropology of Literary Reading – Methodological Issues.” Przeł. Benjamin Koschalka. Teksty Drugie Special Issue 1: 181-201. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) „Literatura i e-społeczeństwo” Teksty Drugie 6 (138): 6-13. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) „Kim jest pisarz (w internecie?)” Teksty Drugie 6 (138): 77-100. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) „Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy”, Zagadnienia Rodzajów Literackich 2 (110): 29-51. [PDF]
 • Maryl, M. (2010) „Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcję przekazów literackich”, Pamiętnik literacki 2 (101): 157-178. [PDF]
 • Maryl, M. (2009) „Teoria tekstu kultury – niedokończony projekt.” Teksty Drugie 6 (120): 103-110. [PDF]
 • Maryl, M. (2009) „Antropologia odbioru literatury – zagadnienia metodologiczne.” Teksty Drugie 1-2 (116): 228-251. [PDF]
 • Maryl, M. (2005) „Metafizyka lektury. Czyli kilka słów o Hillisa-Millera projekcie magii dla każdego, Teksty Drugie 5 (95): 195-200. [PDF]
 • Maryl, M. (2003) „Przepraszam, czy mogę przypilnować samochodu?” Teksty Drugie 2/3 (80/81): 362-371. [PDF]

e.    Recenzowane publikacje konferencyjne

 • Maryl, M., Piasecki, M., Młynarczyk, K. (2016) “Where Close and Distant Readings Meet: Text Clustering Methods in Literary Analysis of Weblog Genres.” W Digital humanities 2016: Conference Abstracts. Jagiellonian University & Pedagogical University, pp. 273-276. [PDF] [Online]
 • Maryl, M., Wciślik, P. (2016) “Remediations of Polish Literary Bibliography: Towards a Lossless and Sustainable Retro-Conversion Model for Bibliographical Data.” W Digital humanities 2016: Conference Abstracts. Jagiellonian University & Pedagogical University, pp. 621-623. [PDF] [Online]
 • Oleksy, M., Kocoń, J., Maryl, M., Piasecki, M. (2014) “Linguistic analysis of weblog genres” Practical Applications of Language Corpora 2014: Book of Abstracts, s. 79-81. [PDF]

f.     Hasła encyklopedyczne

 • Maryl, M. (2010) „Teksty Drugie.” W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku Leksykon, J. Gałuszka, G. Maroszczuk i A. Nęcka. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, s. 298-302.

g.    Prace dokumentacyjne

 • Werla, M., Maryl, M., oprac. (2014) Humanistyczne projekty cyfrowe w Polsce (raport z ankiety), Poznań-Warszawa, 202 s. [PDF]
 • Maryl, M., oprac. (2008) Bibliografia zawartości „Tekstów Drugich” za lata 2001-2007, Teksty Drugie – numer specjalny, 60 s. [online]

h.   Przekłady

 • Moretti, Franco (2017) „Literatura – zmierzona”, przeł. M. Maryl, Teksty Drugie 1 (163): 210-219. DOI: 10.18318/td.2017.1.17. [PDF]
 • Cavanagh, Clare (2013) „Nierzeczywiste miasto: Miłosza mitologie Warszawy”, przeł. M. Maryl. W: M. Zaleski, red. Warszawa Miłosza, Warszawa: Wydawnictwo IBL, s. 55-70.
 • Culler, Jonathan (2012) Literatura w teorii, przeł. Maryl Kraków: Universitas, 356 s.
 • Long, Elizabeth (2012) „O społecznej naturze czytania”, przeł. Maryl. Teksty Drugie 6 (138): 136-166.
 • Bal, Mieke (2012) „Czytanie sztuki.” Przeł. Maryl. Teksty Drugie 1-2 (133-134): 39-58.
 • Culler, Jonathan (2010) „Uprawianie badań kulturowych.” Przeł. M. Maryl. Teksty Drugie 5 (125): 97-109.
 • Banks, Brian R. (2008) „Poza granicami: Bruno Schulz w języku angielskim.” Przeł. M. Maryl. Teksty Drugie 6 (114): 239-251.
 • Bal, Mieke (2007) „A gdyby tak? Język afektu.” Przeł. M. Maryl. Teksty Drugie 1/2 (103/104): 165-188.
 • Ronen, Shoshana (2004) „Śladami literatury i umarłych pisarzy. Na rozstajnych drogach: polski, hebrajski, jidysz.” Przeł. M. Maryl, Teksty Drugie 6 (90): 41-52.
 • Cavanagh, Clare (2004) „Granice liryki: zachodnia teoria, a polska praktyka powojenna.” Przeł. M. Maryl. Teksty Drugie 3 (87): 7-23.

i.     Inne

 • Blog naukowy „Tekst spersonalizowany” (od 2013). [online]
 • Dallas, C., Chatzidiakou, N., Maryl, M., Bernardou, A., Clivaz, C., Cunningham, J., Dabek, M., et al. (2016). “Europejski Sondaż Praktyk Cyfrowych w Humanistyce i Naukach O Sztuce. Najważniejsze Wyniki (wersja Polska)”, przeł. Maciej Maryl. DOI:10.5281/zenodo.259522. [PDF]
 • Maryl, M. (2016) „Bardziej racjonalna historia literatury” Nowe Książki 7-8:20-21. [PDF]
 • Maryl, M. (2015) “Do We Really Want a Culture of Cooperation?” Blog konferencji (Retro)Digitalisate – Kommentarkultur – Big Data: Zum Stand des Digitalen in den Geisteswissenschaften. [PDF] [online]
 • Maryl, M. (2015) “[Co to jest humanistyka cyfrowa – odpowiedź na ankietę]” Czas Kultury 2 (185):10-11. [preprint]
 • Bolecki, W., Maryl M. (2013) „The web of the senses – Online methods of presenting academic research results” Anual Report. Polish Academy of Sciences, 25: 26-27.
 • Maryl, M. (2013) „Kompendia jako przykład prywatyzacji obiegów. Garść uwag o sieciowych instytucjach życia literackiego”, 2 (20): 55-58. [PDF] [online]
 • Maryl, M. (2010) „Sherlock Holmes i tajemnica absolutnego fałszerstwa” LiteRacje 4:38-43. [PDF]
 • Maryl, M. (2010) „Tekst spersonalizowany” LiteRacje 2: 97-103. [PDF] [online]
 • Maryl, M. (2007) „Nostalgia czy ostalgia?” Format 2007 nr 2 (52): 10-11. [PDF]
 • Maryl, M. (2003) „Koniec (na) początku. Zagadnienie narracji antychronologicznej w filmie na przykładzie filmu Gaspara Noégo NieodwracalneImages 1-2 (1): 206-210. [PDF]

j.     Twórczość artystyczna

 • Król A’damu. Baśń miejska. (Tekst: M. Maryl, Muzyka: A. Świtała i R. Nowicki). Mastering: Ucho Studio. Warszawa 2015 (audiobook).
 • Wojna Światów wg Orsona Wellesa. Słuchowisko z muzyką improwizowaną. (Tekst: M. Maryl na podst. „Wojny Światów”, Muzyka: A. Świtała), 12. międzynarodowy festiwal filmowy T-mobile Nowe Horyzonty wraz z transmisją w Programie Trzecim Polskiego Radia, 26.07.2012.