Publications

a.   Books

 • Maryl, M. (2015). Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, [Literary life online: writers, institutions and readers facing technological changes], Warszawa: Wydawnictwo IBL, 469 pages. [cover] [abstract in English]

b.   Edited volumes and journal issues

 • Dąbrówka, A., Maryl, M., Wójtowicz, A., eds. (2016) Teksty kultury uczestnictwa [Texts of participatory culture]. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.
 • (with Piotr Marecki) Cyfrowa piśmienność [Digital literacy], Teksty Drugie 3 (152), 2015.
 • Nośnik jest przekazem [Carrier is the message], Teksty Drugie, 3 (146), 2014.
 • Nowa (?) filologia [New (?) philology], Teksty Drugie, 2 (145), 2014.
 • Kultur@ literacka [Liter@ry culture], Teksty Drugie, 6 (138), 2012.

c.    Chapters in refereed books

 • Maryl M. (2017) „Centrum humanistyki cyfrowej – instrukcja obsługi” [Digital humanities center: a manual] In: (w) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiegmu. Red. Agnieszka Kluba i Magdalena Rembowska-Płuciennik, Warszawa: Wydawnictwo IBL, ss. 435-461. [PDF]
 • Maryl, M. (2016) „Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego” [World of Texts. Take on a Macroanalitical Monograph of a Scholarly Journal] In: Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi. Anna Nasiłowska i Zdzisław Łapiński, Warszawa: Wydawnictwo IBL, pp. 443-462. [PDF]
 • Maryl, M. (2016) „Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna” [Creating a typology of multimedia writing genres on the example of blogs. A methodological proposal] In: Metody badań online. Ed. Piotr Siuda. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, pp.360-398. [PDF]
 • M. (2016) „Teksty – kultury – uczestnictwa (wstęp)” [Texts – cultures – participations (foreword) In: Teksty kultury uczestnictwa. Eds. Dąbrówka, A., Maryl, M., Wójtowicz, A., Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, pp. 9-20, doi: 10.18318/978-83-65573-14-8.1 [PDF]
 • M. (2016) „Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik” [Literary startup. Blog vs. a sersial novel on the example of Cwaniary by Sylwia Chutnik] In: Teksty kultury uczestnictwa. Eds. Dąbrówka, A., Maryl, M., Wójtowicz, A., Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, pp. 85-110, doi: 10.18318/978-83-65573-14-8.5 [PDF]
 • Buchner A., Maryl M. (2016) “Nowi literaci. Warsztat twórczy blogerów w kontekście współczesnych przemian kultury literackiej”[New writers. Bloggers’ creative techniques in the light of contemporary transformations of literary culture]. In: Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych. Eds. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Mecfal, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 33-51. [PDF]
 • Maryl, M. (2015) “Antropologia życia literackiego w internecie w perspektywie historii komunikacji” [Anthropology of literary life on the Internet in the perspective of communication history” Kulturowa historia literatury, Red. A. Łebkowska, W. Bolecki, Warszawa: Wydawnictwo IBL, ss. 531-552. [PDF]
 • M (2015) “Convergence and Communication: Genre Analysis of the websites of Polish Writers” In: On-line/ Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, Eds. P. Gärdenfors, W. Powers, J. Płuciennik, M. Wróblewski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 189-208. [PDF]
 • Maryl, M. (2014) „Moderatorzy i amatorzy. Nowe instytucje życia literackiego w sieci” [Moderators and amateurs. New institutions of literary life online] In: Literatura w mediach. Media w literaturze. III. Nowe wizerunki. Eds. K. Taborska, W. Kuska, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, pp.29-51. [PDF]
 • Maryl, M. (2014) „Czytanie romansu online. Kolektywny odbiór literatury w Internecie” [Reading the romance online. Collective literary reading on the Internet] In: Tropy literatury i kultury popularnej. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Warszawa: Wydawnictwo IBL, pp.321-340. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) „Pozorne otwarcie hipertekstu. Model komunikacyjny hiperprozy” [Apparent openness of hypertext. On hiperfiction’s model of communication]. In: e-polonistyka 2. Red. A, Dziak i S. J. Żurek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, pp. 154-166. [PDF]
 • Maryl, M. (2011) „Differences in literary reading from print versus computer screen. An empirical study”. In: De stralende lezer. Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het lezen, Ed. Frank Hakemulder. Delft: Eburon, pp. 421-433. [PDF]
 • Maryl, M. (2009) „Antropologia odbioru literatury – zagadnienia metodologiczne” [Anthropology of literary reading – methodological issues], In: Kultura w nauce o literaturze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora, vol. IV. Eds. Balicki, B. Ryż i Emil Szczerbuk, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, pp. 61-88. [PDF]
 • Gumkowska, A., Maryl, M., Toczyski, P. (2009) „Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez IBL PAN i Gazeta.pl” [Blog is… blog. Weblogs from the bloggers’ perspective. A report from a qualitative research]. In: Tekst w sieci 1. Danuta Ulicka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 285-309. [Report]
 • Maryl, M. (2009) “Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej” [Reprint and hipermediation – two directions for evolution of digital literature]. In: Tekst (w) sieci 2. Ed. A.  Gumkowska, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 83-92. [PDF]
 • Maryl, M. (2008) “Virtual Communities – Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature.” New Beginnings in the Study of Literature. W. van Peer, J. Auracher, Cambridge: Cambridge Scholars Publications, pp. 390-406. [PDF]
 • Maryl, M. (2008) “The Apology of Popular Fiction. Everyday uses of literature in Poland”, Directions in Empirical Literary Studies, Eds. S. Zyngier, M. Bortolussi, A. Chesnokova and J. Auracher, Amsterdam: John Benjamins. [PDF]
 • Maryl, M. (2008) „«Piorun mściwe ostrzy strzały.» Wizja świata w exemplach barokowego kaznodziei Franciszka Kowalickiego SI” [Vision of the world in the exempla by an18th-century preacher Franciszek Kowalicki, SJ) w: Skarby pilności. Materiały ze studenckiej konferencji naukowej poświęconej literaturze i kulturze baroku. Red. M. M. Kacprzak i P. Kozioł, Warszawa: Wydział Polonistyki UW, ss. 64-72. [PDF]
 • Maryl, M. (2007) “Interpretator czy czytelnik? Projekt badań empirycznych nad stylami odbioru” [“A Reader or Interpreter? Empirical investigations of reader reponse conventnions”], Filozofia i etyka interpretacji. Eds. A. Szahaj and A. Kola, Kraków: Universitas, pp. 155-167. [PDF]

d.   Refereed journal articles

 • Maryl, M. (2017) “Kim są polscy humaniści cyfrowi?” [Who Are Polish Digital Humanists] Teksty Drugie 1 (163): 286-300. DOI: 10.18318/td.2017.1.24. [PDF]
 • Maryl, M., Niewiadomski, K. and Kidawa, M. (2016). “Teksty elektroniczne w działaniu: typologia gatunków blogowych” [Electronic Texts in Action: Typology of Weblog Genres] Zagadnienia Rodzajów Literackich 59(118):2, pp. 51-72. [PDF]
 • Maryl, M., Niewiadomski, K. and Kidawa, M. (2016). “Empirically Generated Typology of Weblog Genres”. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 18.2., June 2016.
 • Maryl, M. (2015) „Kulturowa piśmienność: projekt badań totalnych kultury literackiej.” [Cultural Literacy: An Outline of Total Research into Literary Culture] Teksty Drugie 3 (152): 9-30. [PDF] [Online]
 • Maryl, M. (2015) „F5: Refreshing Philology” Teksty Drugie Special Issue 1: 53-62.. DOI: 10.18318/td.2015.en.1.5
 • Maryl, M. (2014) „Fonograf Abrahama. W stronę archeologii literatury.”[Abraham’s phonograph. Towards the archaeology of literature] Teksty Drugie 3 (147): 179-193. [PDF]
 • Maryl, M. (2014) „Subnarracje metadanych.” [Subnarrations of metadata] Teksty Drugie 3 (147): 179-193. [PDF]
 • Maryl, M. (2014) „F5: odświeżanie filologii” [F5: refreshing philology] Teksty Drugie 2 (146): 9-20. [PDF]
 • Maryl, M. (2013) „Blog jako »dziennik elektroniczny«. Analiza genologiczna blogów pisarzy.” [Blog As An ,,Electronic Journal”. Genre Analysis Of Writers’ Weblogs] Zagadnienia Rodzajów Literackich 2 (112): 87-110. [PDF]
 • Maryl, M. (2013) „Sztuka czytania? Mieke Bal w teorii i praktyce” [The art of reading? Theory and practice of Mieke Bal] Teksty Drugie 4 (142): 312-326. [PDF]
 • Maryl, M., Niewiadomski, K. (2013) „Blog = Książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów.” [Blog = Book? Empirical research on informal categorization of blogs] Przegląd Humanistyczny 4 (439): 83-90. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) “The Anthropology of Literary Reading – Methodological Issues.” Trans. Benjamin Koschalka. Teksty Drugie Special Issue 1: 181-201. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) „Literatura i e-społeczeństwo” [„Literature and e-society”] Teksty Drugie 6 (138): 6-13. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) „Kim jest pisarz (w internecie?)” [What is a writer (on the Internet)?] Teksty Drugie 6 (138): 77-100. [PDF]
 • Maryl, M. (2012) „Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy” [Convergence and Communication: Genre Analysis of Writers’ Websites], Zagadnienia Rodzajów Literackich 2 (110): 29-51. [PDF]
 • Maryl, M. (2010) „Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcję przekazów literackich” [Technologies of Literature. The Influence of Carrier on the Form and Function of Literary Works], Pamiętnik literacki 2 (101): 157-178. [PDF]
 • Maryl, M. (2009) „Teoria tekstu kultury – niedokończony projekt.” [Cultural Text Theory: an Unfinished Project]  Teksty Drugie 6 (120): 103-110. [PDF]
 • Maryl, M. (2009) „Antropologia odbioru literatury – zagadnienia metodologiczne.” [Anthropology of literary reading – methodological issues] Teksty Drugie 1-2 (116): 228-251. [PDF]
 • Maryl, M. (2005) „Metafizyka lektury. Czyli kilka słów o Hillisa-Millera projekcie magii dla każdego [Metaphisics of reading. Reading as common magic in Hillis-Miller], Teksty Drugie 5 (95): 195-200. [PDF]
 • Maryl, M. (2003) „Przepraszam, czy mogę przypilnować samochodu?” [Excuse me, should I look after your vechicle?] Teksty Drugie 2/3 (80/81): 362-371. [PDF]

e.    Refereed conference publications

 • Maryl, M., Piasecki, M., Młynarczyk, K. (2016) “Where Close and Distant Readings Meet: Text Clustering Methods in Literary Analysis of Weblog Genres.” In Digital humanities 2016: Conference Abstracts. Jagiellonian University & Pedagogical University, pp. 273-276. [PDF] [Online]
 • Maryl, M., Wciślik, P. (2016) “Remediations of Polish Literary Bibliography: Towards a Lossless and Sustainable Retro-Conversion Model for Bibliographical Data.” In Digital humanities 2016: Conference Abstracts. Jagiellonian University & Pedagogical University, pp. 621-623. [PDF] [Online]
 • Oleksy, M., Kocoń, J., Maryl, M., Piasecki, M. (2014) “Linguistic analysis of weblog genres” Practical Applications of Language Corpora 2014: Book of Abstracts, pp. 79-81. [PDF]

f.     Encyclopedia entries

 • Maryl, M. (2010) „Teksty Drugie.” In: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku Leksykon, J. Gałuszka, G. Maroszczuk i A. Nęcka. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, pp. 298-302.

g.    Documentary work

 • Werla, M., Maryl, M., Eds. (2014) Humanistyczne projekty cyfrowe w Polsce [Digital humanities projects in Poland] (survey report), Poznań-Warszawa, 202 pp. [PDF]
 • Maryl, M., Ed. (2008) Bibliografia zawartości „Tekstów Drugich” za lata 2001-2007 [Bibliography of „Teksty Drugie” 2001-2007], Teksty Drugie — special issue, 60 pp. [online]

h.   Translations

 • Moretti, Franco (2017) „Literatura – zmierzona”, trans. M. Maryl, Teksty Drugie 1 (163): 210-219. DOI: 10.18318/td.2017.1.17. [PDF]
 • Cavanagh, Clare (2013) „Nierzeczywiste miasto: Miłosza mitologie Warszawy.”[ Unreal City: Miłosz’s Mythologies of Warsaw] Trans. M. Maryl. W: M. Zaleski, red. Warszawa Miłosza, Warszawa: Wydawnictwo IBL, s. 55-70.
 • Culler, Jonathan (2012) Literatura w teorii [Literary in Theory]. Trans. M. Maryl Kraków: Universitas, 356 s.
 • Long, Elizabeth (2012) „O społecznej naturze czytania.”[On the Social Nature of Reading] Trans. M. Maryl. Teksty Drugie 6 (138): 136-166.
 • Bal, Mieke (2012) „Czytanie sztuki.” [Reading Art] Trans. Maryl. Teksty Drugie 1-2 (133-134): 39-58.
 • Culler, Jonathan (2010) „Uprawianie badań kulturowych.” [Doing Cultural Studies] Trans. M. Maryl. Teksty Drugie 5 (125): 97-109.
 • Banks, Brian R. (2008) „Poza granicami: Bruno Schulz w języku angielskim.” [Beyond the Borders: Bruno Schulz in the English Language] Trans. M. Maryl. Teksty Drugie 6 (114): 239-251.
 • Bal, Mieke (2007) „A gdyby tak? Język afektu.” [What if? The Language of Affect] M. Maryl. Teksty Drugie 1/2 (103/104): 165-188.
 • Ronen, Shoshana (2004) „Śladami literatury i umarłych pisarzy. Na rozstajnych drogach: polski, hebrajski, jidysz.” [Retracing Literature and Dead Writers. At a Crossroads: Polish, Yiddish, Hebrew] M. Maryl, Teksty Drugie 6 (90): 41-52.
 • Cavanagh, Clare (2004) „Granice liryki: zachodnia teoria, a polska praktyka powojenna.” [The Limits of Lyric: Western Theory and Postwar Polish Practice] Trans. M. Maryl. Teksty Drugie 3 (87): 7-23.

i.     Other

 • Academic blog „Tekst spersonalizowany” [Personalized text] (since 2013). [online]
 • Dallas, C., Chatzidiakou, N., Maryl, M., Bernardou, A., Clivaz, C., Cunningham, J., Dabek, M., et al. (2016). “Europejski Sondaż Praktyk Cyfrowych w Humanistyce i Naukach O Sztuce. Najważniejsze Wyniki (wersja Polska)” [European survey on scholarly practices and digital needs in the arts and humanities – Highlights Report (Polish version), trans. Maciej Maryl. DOI:10.5281/zenodo.259522. [PDF]
 • Maryl, M. (2016) “Bardziej racjonalna historia literatury” [A more rational history of literature] Nowe Książki 7-8:20-21. [PDF]
 • Maryl, M. (2015) “Do We Really Want a Culture of Cooperation?” Conference blog: (Retro)Digitalisate – Kommentarkultur – Big Data: Zum Stand des Digitalen in den Geisteswissenschaften. [PDF] [online]
 • Maryl, M. (2015) “[What is digital humanities – response to a survey]” Czas Kultury 2 (185):10-11. [preprint]
 • Bolecki, W., Maryl M. (2013) „The web of the senses – Online methods of presenting academic research results” Anual Report. Polish Academy of Sciences, 25: 26-27.
 • Maryl, M. (2013) „Kompendia jako przykład prywatyzacji obiegów. Garść uwag o sieciowych instytucjach życia literackiego” [Compendia as an example of privatized circulation. Some remarks on institutions of literary litfe online] Fragile 2 (20): 55-58. [PDF] [online]
 • Maryl, M. (2010) „Sherlock Holmes i tajemnica absolutnego fałszerstwa” [Sherlock Holmes and the secret of the absolute fake] LiteRacje 4:38-43. [PDF]
 • Maryl, M. (2010) „Tekst spersonalizowany” [Personlized text] LiteRacje 2: 97-103. [PDF] [online]
 • Maryl, M. (2007) „Nostalgia czy ostalgia?” [Nostalgy or Ostalgie?] Format 2007 nr 2 (52): 10-11. [PDF]
 • Maryl, M. (2003) „Koniec (na) początku. Zagadnienie narracji antychronologicznej w filmie na przykładzie filmu Gaspara Noégo Nieodwracalne” [”The end of/at the beginning. Antichronological narration in cinema on the example of Gaspar Noé’s Irreversible”] Images 1-2 (1): 206-210. [PDF]

j.     Creative work

 • Król A’damu. Baśń miejska. [King of A’dam. Urban fairy tale) (Text: M. Maryl, Music: A. Świtała & R. Nowicki). Mastering: Ucho Studio. Warszawa 2015 (audiobook).
 • Wojna Światów wg Orsona Wellesa. Słuchowisko z muzyką improwizowaną. [The War of the Worlds according to Orson Welles. Radio drama with improvised music] (Text: M. Maryl, Music: A. Świtała), 12th international film festiwal T-mobile Nowe Horyzonty with live broadcast in Polish Radio 3, 26.07.2012.