Publications

Powered by Zotpress

De Paoli, S., Forbes, P., Andreini, G., Maryl, M., & Błaszczyńska, M. (2024). CoDesign for Discovery in Social Sciences and Humanities: Addressing the heterogeneous needs of a community in digital scholarship. LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries, 34(1), 1–43. https://doi.org/10.53377/lq.14309 Cite Download
Maryl, M., Błaszczyńska, M., Bonincontro, I., Immenhauser, B., Maróthy, S., Wandl-Vogt, E., & van Zundert, J. J. (2023). Recognising Digital Scholarly Outputs in the Humanities (p. 26). ALLEA. https://doi.org/10.26356/OUTPUTS-DH Cite
Maryl, M. (2023). Recognition and Assessment of Digital Scholarly Outputs in the Humanities. Septentrio Conference Series, 1. https://doi.org/10.7557/5.7151 Cite
Maryl, M., & Eder, M. (2023). Słowozbiory “Tekstów Drugich.” Teksty Drugie, 1, 346–364. https://doi.org/10.18318/td.2023.1.21 Cite Download
Rose, M. E., Reinsone, S., Andriushchenko, M., Bartosiak, M., Bobak, A., Drury, L., Düring, M., Figueira, I., Gailīte, E., Gozhyk, I., Abreu, L. G., Gutierrez, I., Ivashchenko, O., Van Heuckelom, K., Jaudzema, J., Jurikova, K., Klos, A., Knörzer, J., Kutafina, E., … Beckett, R. (2022). #ScienceForUkraine: an Initiative to Support the Ukrainian Academic Community. “3 Months Since Russia’s Invasion in Ukraine”, February 26 – May 31, 2022 (SSRN Scholarly Paper No. 4139263). https://doi.org/10.2139/ssrn.4139263 Cite Download
Maryl, M., Ivashchenko, O. V., Reinfelds, M., Reinsone, S., & Rose, M. E. (2022). Addressing the needs of Ukrainian scholars at risk. Nature Human Behaviour, 6(6), 746–747. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01387-7 Cite Download
Maryl, M. (2022). Operationalising the Change. Dispersion of Polish literary life (1989–2002). In F. Jannidis (Ed.), Digitale Literaturwissenschaft: DFG-Symposion 2017 (pp. 509–534). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05886-7_21 Cite Download
Maryl, M. (2022). How We Became Digital: The Recent History of Digital Humanities in Poland. In P. Ricaurte, S. Chaudhuri, & D. Fiormonte (Eds.), Global Debates in the Digital Humanities (pp. 87–100). University of Minnesota Press. https://muse.jhu.edu/chapter/3144056 Cite
Avanço, K., Balula, A., Błaszczyńska, M., Buchner, A., Caliman, L., Clivaz, C., Costa, C., Franczak, M., Gatti, R., Giglia, E., Gingold, A., Jarmelo, S., Padez, M. J., Leão, D., Maryl, M., Melinščak Zlodi, I., Mojsak, K., Morka, A., Mosterd, T., … Wieneke, L. (2021). Future of Scholarly Communication . Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5017705 Cite Download
Maryl, M., Błaszczyńska, M., Szulińska, A., Buchner, A., Wciślik, P., Zlodi, I. M., Stojanovski, J., Nury, E., Clivaz, C., Szleszyński, B., Mojsak, K., & Franczak, M. (2021). OPERAS-P Deliverable D6.5: Report on the future of scholarly writing in SSH. https://doi.org/10.5281/zenodo.4922512 Cite Download
Maryl, M., Błaszczyńska, M., Szleszyński, B., & Umerle, T. (2021). Dane badawcze w literaturoznawstwie. Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja, 2, 13–44. https://journals.openedition.org/td/14190 Cite Download
Maryl, M., Błaszczyńska, M., Szulińska, A., & Rams, P. (2020, November 3). Communicating: The Forgotten, yet Indispensable Scholarly Primitive. https://doi.org/10.5281/zenodo.4234717 Cite
Maryl, M., Błaszczyńska, M., Szulińska, A., & Rams, P. (2020). The case for an inclusive scholarly communication infrastructure for social sciences and humanities. F1000Research, 9, 1265. https://doi.org/10.12688/f1000research.26545.1 Cite
Maryl, M. (2020). Computational Monograph: Reading and Writing Distant Horizons [Ted Underwood, Distant Horizons, 2019]. JLTonline, 14(2). http://www.jltonline.de/index.php/reviews/article/view/1090 Cite Download
Forbes, P., De Paoli, S., Błaszczyńska, M., & Maryl, M. (2020). TRIPLE Deliverable: D3.1 Report on User Needs. https://doi.org/10.5281/zenodo.3925022 Cite Download
Vienni Baptista, B., Fletcher, I., Maryl, M., Wciślik, P., Buchner, A., Lyall, C., Spaapen, J., & Pohl, C. (2020). Final Report on Understandings of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research and Factors of Success and Failure. https://doi.org/10.5281/zenodo.3824839 Cite Download
Harrower, N., Maryl, M., Biro, T., Immenhauser, B., & ALLEA Working Group E-Humanities. (2020). Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities: Recommendations of the ALLEA Working Group E-Humanities. ALLEA - All European Academies; Digital Repository of Ireland. https://repository.dri.ie/catalog/tq582c863 Cite
Maryl, M., Dallas, C., Edmond, J., Labov, J., Kelpšienė, I., Doran, M., Kołodziejska, M., & Grabowska, K. (2020). A Case Study Protocol for Meta-Research into Digital Practices in the Humanities. Digital Humanities Quarterly, 14(3). http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000477/000477.html Cite
Vienni Baptista, B., Maryl, M., Wciślik, P., Fletcher, I., Buchner, A., Wallace, D., & Pohl, C. (2019). Preliminary Report of Literature Review on Understandings of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research. https://doi.org/10.5281/zenodo.3760417 Cite Download
Angelaki, G., Badzmierowska, K., Brown, D., Chiquet, V., Colla, J., Finlay-McAlester, J., Grabowska, K., Hannesschläger, V., Harrower, N., Howat-Maxted, F., Ilvanidou, M., Kordyzon, W., Król, M., Losada Gómez, A. G., Maryl, M., Reinsone, S., Suslova, N., Sweetnam, M., Śliwowski, K., & Werla, M. (2019). Jak ułatwić współpracę między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego. Poradnik. Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. https://doi.org/10.5281/zenodo.3472985 Cite Download
Wciślik, P., Maryl, M., Edmond, J., Wieneke, L., Labov, J., van Bree, P., & Kessels, G. (2019, 12.07). Mediating Research Through Technology @ NEP4DISSENT. Digital Humanities 2019 Conference Papers. Digital Humanities, Utrecht. https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0217.html Cite
Maryl, M., Piasecki, M., & Walkowiak, T. (2018). Literary Exploration Machine A Web-Based Application for Textual Scholars. Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2017, 128–144. http://www.ep.liu.se/ecp/147/011/ecp17147011.pdf Cite
Maryl, M., Niewiadomski, K., & Kidawa, M. (2017). Teksty elektroniczne w działaniu: typologia gatunków blogowych. Zagadnienia Rodzajów Literackih, LIX(2), 51–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.829927 Cite
Maryl, M. (2017). Centrum humanistyki cyfrowej – instrukcja obsługi. In (w) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu (pp. 435–461). Wydawnictwo IBL. https://doi.org/10.5281/zenodo.815370 Cite
Maryl, M. (2017). Kim są polscy humaniści cyfrowi? Teksty Drugie, 163(1), 286–300. https://doi.org/10.18318/td.2017.1.24 Cite
Dallas, C., Chatzidiakou, N., Benardou, A., Bender, M., Berra, A., Clivaz, C., Cunningham, J., Dabek, M., Garrido, P., Gonzalez-Blanco, E., Hadalin, J., Hughes, L., Immenhauser, B., Joly, A., Kelpšienė, I., Kozak, M., Kuzman, K., Lukin, M., Marinski, I., … Zebec, T. (2017). European survey on scholarly practices and digital needs in the arts and humanities - Highlights Report. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.260101 Cite
Dallas, C., Chatzidiakou, N., Gonzalez-Blanco, E., Garrido, P., Benardou, A., Bender, M., Berra, A., Clivaz, C., Cunningham, J., Dabek, M., Hadalin, J., Hughes, L., Immenhauser, B., Joly, A., Kelpšienė, I., Kozak, M., Kuzman, K., Lukin, M., Marinski, I., … Zebec, T. (2017). Encuesta europea sobre prácticas académicas y necesidades digitales en las artes y las humanidades. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.260113 Cite
Costis, D., Chatzidiakou, N., Clivaz, C., Bender, M., Benardou, A., Berra, A., Cunningham, J., Dabek, M., Garrido, P., Gonzalez-Blanco, E., Hadalin, J., Hughes, L., Immenhauser, B., Joly, A., Kelpšienė, I., Kozak, M., Kuzman, K., Lukin, M., Marinski, I., … Zebec, T. (2017). Enquête européenne sur les pratiques académiques et les besoins numériques en sciences humaines. Résultats principaux de l’enquête. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.254112 Cite
Dallas, C., Chatzidiakou, N., Benardou, A., Clivaz, C., Cunningham, J., Dabek, M., Garrido, P., Gonzalez-Blanco, E., Hadalin, J., Hughes, L., Immenhauser, B., Joly, A., Kelpšienė, I., Kozak, M., Kuzman, K., Lukin, M., Marinski, I., Maryl, M., Owain, R., … Zebec, T. (2017). European survey on scholarly practices and digital needs in the arts and humanities Digital Methods and Practices Observatory Working Group (DiMPO) Survey highlights EN [Research Report]. DARIAH ; DIMPO. https://doi.org/10.5281/zenodo.260101 Cite
Maryl, M., & Eder, M. (2017). Topic patterns in an academic literary journal: the case of ‘Teksty Drugie.’ In Digital Humanities 2017: Conference Abstracts (pp. 515–518). https://dh2017.adho.org/abstracts/390/390.pdf. Cite
Maryl, M. (2017). Kim są polscy humaniści cyfrowi? Teksty Drugie, 1, 286–300. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=576057 Cite
Maryl, M. (2016). Teksty – kultury – uczestnictwa (wstęp). In Teksty kultury uczestnictwa (pp. 9–20). Wydawnictwo IBL. https://doi.org/10.18318/978-83-65573-14-8.1 Cite
Maryl, M. (2016). Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik. In Teksty kultury uczestnictwa (pp. 85–110). Wydawnictwo IBL. https://doi.org/10.18318/978-83-65573-14-8.5 Cite
Maryl, M. (2016). Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego. In Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi. (pp. 443–462). Wydawnictwo IBL. https://doi.org/10.5281/zenodo.829923 Cite
Dallas, C., Chatzidiakou, N., Maryl, M., Bernardou, A., Clivaz, C., Cunningham, J., Dabek, M., Garrido, P., Gonzalez-Blanco, E., Hadalin, J., Hughes, L., Immenhauser, B., Joly, A., Kelpšienė, I., Kozak, M., Kuzman, K., Lukin, M., Marinski, I., Owain, R., … Zebec, T. (2016). Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki (wersja polska). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.259522 Cite
Maryl, M. (2016). Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna. In Metody badań online (pp. 360–398). Wydawnictwo IBL. https://doi.org/10.5281/zenodo.829917 Cite
Wciślik, P., & Maryl, M. (2016). Remediations of Polish Literary Bibliography: Towards a Lossless and Sustainable Retro-Conversion Model for Bibliographical Data. In Digital humanities 2016: Conference Abstracts. Cite
Maryl, M., Maryl, M., Szelągiewicz, J. T., & Szelągiewicz, J. T. (2016). Cultural literacy: an outline of total researchinto literary culture. IBL PAN. Cite
Maryl, M. (2015). Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych. Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo. Cite
Werla, M., & Maryl, M. (2014). Humanistyczne projekty cyfrowe w Polsce. Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe przy IChB PAN; Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. https://doi.org/10.5281/zenodo.437438 Cite
Maryl, M. (2014). F5: odświeżanie filologii. Teksty Drugie, 2, 9–20. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/78488/edition/59771/content? Cite
Maryl, M. (2014). Czytanie romansu online. Kolektywny odbiór literatury w Internecie. In S. Buryła, L. Gąsowska, & D. Ossowska (Eds.), Tropy literatury i kultury popularnej (I, pp. 321–340). Wydawnictwo IBL PAN. http://maryl.org/wp-content/uploads/2015/01/Maryl-2014-Czytanie-romansu-online.pdf Cite
Maryl, M. (2014). Fonograf Abrahama: w stronę archeologii literatury. Teksty Drugie., 2014, 179–193. http://maryl.org/wp-content/uploads/2015/01/Maryl-2014-Fonograf-Abrahama.pdf Cite
Bolecki, W., & Maryl, M. (2013). The web of the senses - Online methods of presenting academic research results. Annual Report of the Polish Academy of Sciences, 2013(1), 25–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.837254 Cite
Maryl, M. (2013). Sztuka czytania?: Mieke Bal w teorii i w praktyce. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., 2013, 312–326. Cite
Maryl, M., & Niewiadomski, K. (2013). Blog = książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów. Przegląd Humanistyczny., 4, 83–90. http://maryl.org/wp-content/uploads/2013/12/Maryl-i-Niewiadomski-2013-Blog-to-ksi%C4%85%C5%BCka.pdf Cite
Maryl, M. (2013). Blog jako „dziennik elektroniczny".  Analiza genologiczna blogów pisarzy. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 56(2 (112)), 87–110. http://maryl.org/wp-content/uploads/2015/09/Maryl-2013-Blog-jako-dziennik-elektroniczny.-Analiza-genologiczna-blog%C3%B3w-pisarzy-web.pdf Cite
Maryl, M. (2012). The Anthropology of Literary Reading – Methodological Issues (B. Koschalka, Trans.). Teksty Drugie, 2, 181–201. http://rcin.org.pl/ibl/dlibra/docmetadata?id=52168&from=&dirids=69&ver_id=&lp=1&QI=34564B57A098BFFE91A4640ABA058A7B-35 Cite
Maryl, M. (Ed.). (2012). Teksty Drugie Vol. 2 (2012) - Special Issue - English Edition. IBL PAN. Cite
Maryl, M. (2012). Kim jest pisarz (w internecie)? Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja., 2012, 77–100. RCIN. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=48376&from=publication Cite