O mnie

Email: Maciej.Maryl (at) ibl.waw.pl

Mastodon: @mmaryl@hcommons.social

X: @maciejmaryl

Linkedin: maciejmaryl

ORCID ID 0000-0002-2639-041X

Dr Maciej Maryl

Maciej Maryl, dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, założyciel i kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz, autor słuchowisk. Współpracuje z OPERAS jako członek Zgromadzenia Zarządzającego (Executive Assembly) i kierownik OPERAS Innovation Lab. Kieruje pracami grupy roboczej E-humanities w ramach ALLEA, i współprzewodniczy DARIAH Digital Methods and Practices Observatory . Bierze udział w pracach germiów istotnych dla humanistycznych infrastruktur badawczych jako członek SSH Open Cluster Governing Board, Rady Naukowej DARIAH-PL , Komitetu Programowego Biura Promocji Nauki PolSCA, oraz Komitetu Doragczego Digital Repository Ireland.

Absolwent Kolegium MISH UW (polonistyka stosowane nauki społeczne), Akademii Artes Liberales oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoFundacji na rzecz Nauki Polskiej i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Junior Award w 2010 i Senior Award w 2017). Publikował teksty i przekłady m. in. w  Tekstach Drugich, CLCWeb, Digital Humanities Quarterly, Journal of Literary Theory, F1000Research, czy Pamiętniku Literackim.

W pracy naukowej skupia się na rozwoju cyfrowej infrastruktury badawczej dla nauk społecznych i humanistycznych w kontekście polskim i europejskim. Interesuje się analizą danych o kulturze, innowacjami w komunikacji naukowej i meta-badaniami praktyk cyfrowych w naukach humanistycznych. Brał udział w licznych projektach badawczych i infrastrukturalnych w tych obszarach jako kierownik lub lider pakietów pracy.

Projekty bieżące

Projekty (w zasadzie) zakończone