O mnie

Maciej Maryl, dr, adiunkt i Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Badań Literackich PAN, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz, autor słuchowisk. Absolwent Kolegium MISH UW (polonistyka i stosowane nauki społeczne), Akademii Artes Liberales oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Komisji Fulbrighta. Publikował teksty i przekłady m. in. w Tekstach Drugich, Pamiętniku Literackim, LiteRacjach, Fragile, oraz w polsko- i anglojęzycznych tomach zbiorowych. Członek Kolegium Redakcyjnego Tekstów Drugich.W 2013 obronił rozprawę doktorską poświęconą życiu literackiemu w internecie. Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym, edytorstwem elektronicznym, humanistyką cyfrową oraz związkami technologii z kulturą.

Bieżące projekty:

Kontakt: Maciej.Maryl (at) ibl.waw.pl

@maciejmaryl

ORCID ID 0000-0002-2639-041X